Deltag i en delta-quiz

Hvad sker der for Grønlands deltaer?

  1. Hvad er et delta?

  2. Hvad er den store forskel på deltaerne i Grønland og de fleste andre deltaer verden?

  3. Hvilke af de grønlandske deltaer bygger forskerne fra blandt andet Københavns Universitet, deres analyse på?

  4. Hvor meget er nogle af de undersøgte deltaer vokset over de seneste 30 år?

  5. Hvad mener forskerne er hovedårsagen til deltaernes vækst?

  6. Hvorfor kan det være en ulempe, at deltaerne vokser?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.