Genetiske flaskehalse

En quiz om genetisk variation

  1. Hvad mener man, når man snakker om ”genetisk variation” i en population?

  2. Hvorfor er det vigtigt, at der er genetisk variation i en population?

  3. Hvorfor arbejder forskerne med bananfluer, når de undersøger genetisk variation?

  4. Hvad er fordelen ved den teknik, der hedder RAD-sekventering?

  5. Hvad betyder det for den genetiske variation at bestemte arter af edderkopper lever socialt sammen?

  6. Hvad er forskellen på faktisk og effektiv populationsstørrelse?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.