Har du styr på formerne?

Kemi i 3D

  1. Hvad dækker begrebet “kirale molekyler” over?

  2. Hvilket atom udgør ofte grundlaget for kiralitet i et molekyle?

  3. Hvordan klassificeres kirale molekyler?

  4. På hvilken måde optræder kirale forbindelser i levende organismer?

  5. Hvad forstås ved “asymmetrisk katalyse”?

  6. Hvis et kiralt molekyle skal bruges som lægemiddel, hvorfor er det så vigtigt at kunne styre, hvilken spejlbilledform af molekylet man syntetiserer?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.