En quiz om valg og fravalg i økonomiske analyser

Bag om statistikken

  1. Hvad forstår man indenfor den videnskabelige verden ved begrebet ”reproducerbarhed”?

  2. Hvad var Carmen Reinhart og Kenneth Rogoff interesseret i at undersøge i deres økonomiske analyse publiceret i 2010?

  3. Hvad var den overordnede konklusion af Reinhart og Rogoffs analyse, når man ser på data fra de udviklede lande i perioden 1946-2009?

  4. Andre forskere (Herndon, Ash og Pollin) kritiserede i 2013 Reinhart og Rogoffs analyse. Hvad gik deres kritik bl.a. ud på?

  5. Hvad sker der med resultatet, hvis man tager højde for de kritikpunkter, der er rejst mod Reinhart og Rogoffs analyse?

  6. Hvad kan man lære af debatten om Reinhart og Rogoffs økonomiske analyse?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.