En iltfattig quiz

Klima og iltsvind

  1. Hvornår på året er iltsvind mest udbredt?

  2. Havvand med en temperatur på 15 grader kan indeholde 15 mg ilt pr liter. Hvor lidt skal der være, før man taler om iltsvind?

  3. De indre danske farvande er ofte lagdelt i tungt bundvand og let overfladevand. Hvad er årsagen til bundvands højere densitet?

  4. Hvilken af disse faktorer er ikke ret vigtig i udviklingen af iltsvind?

  5. Hvilke af disse organismer har lettest ved at overleve iltsvind?

  6. I områder med hyppige men kortvarige iltsvind påvirkes bundfaunaen. Hvilket af følgende udsagn er forkert?

  7. Hvad består et såkaldt liglagen af?

  8. Høj temperatur fremmer i almindelighed iltsvind. Hvilket af følgende udsagn er forkert?

  9. Iltsvind opstår af ret forskellige årsager i lavvandede fjorde sammenlignet med åbne farvande som Kattegat. Hvilket udsagn er forkert?

  10. Iltkoncentrationen i bundvandet i Kattegat falder typisk i løbet af sommeren. Det skyldes mange faktorer. Hvilken af disse er mindst vigtig?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.