Marsvin morsekoder

En quiz om marsvinenes lyd

  1. Hvor mange marsvin lever der cirka i danske farvande?

  2. Hvilken metode bruger marsvin primært til at søge føde?

  3. Hvorfor benytter de fleste hvaler sig af lavfrekvente signaler, når de kommunikerer med hinanden?

  4. Hvad er specielt ved de lydsignaler, marsvin producerer, sammenlignet med de fleste andre hvalers?

  5. Hvordan mener forskerne, at marsvin skelner mellem de lydsignaler (klik), de anvender til at søge føde og dem, de anvender til at kommunikere med andre marsvin?

  6. Hvilken fordel kan marsvin have ved at benytte højfrekvente klik?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.