En quiz om enzymer og serotonin

Serotonin på hjernen

  1. Hvad er serotonin?

  2. Hvordan dannes serotonin i kroppen?

  3. Hvad kan der ske, hvis man har mangel på serotonin i hjernen?

  4. Hvordan virker den gruppe af antidepressive lægemidler, der kaldes SSRI (populært kaldet "lykkepiller")?

  5. Hvilken rolle spiller enzymet TPH2 i forhold til at regulere niveauet af serotonin i hjernen?

  6. Hvad vil det sige, at et enzym har et såkaldt ”allosterisk bindingssted”?

  7. Hvorfor kan det være smart at lave et lægemiddel, der påvirker enzymet TPH2 via dets allosteriske bindingssted?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.