Økologiquiz til artiklen Skovengen blomstrer

Skovengen blomstrer

 1. Hvad er det overordnede formål med høslæt på skovengen NyDam?

 2. Enge er nogle af de mest artsrige områder i Danmark, men hvorfor er enge i dag et truet naturområde?

 3. Høslæt mindsker jorden næringspulje, hvad betyder dette?

 4. Hvorfor er det vigtigt at fjerne høet fra marken efter høslæt?

 5. Hvad skal planter bruge fosfor til?

 6. Hvad bruger planter nitrogen til?

 7. Mange naturområder i Danmark er ændret på grund af en generel eutrofiering. Hvad er eutrofiering og hvad skyldes det?

 8. Hvilket biologisk fagudtryk anvendes til at beskrive den generelle udvikling over tid i artssammensætningen for naturområder?

 9. Et naturområde vil med tiden bevæge sig mod et klimakssamfund, som er det sidste stadie i successionen, hvilket plantesamfund vil man forvente, at en skoveng har som naturligt klimaksstadie?

 10. Der er kommet flere arter af ærteblomsfamilien i takt med at der er mindre næring i engen, hvordan kan det være?

 11. Der vil være en større artsrigdom af insekter på en eng med høslæt, hvordan kan det være?

 12. Hvorfor har en eng med høslet flere nøjsomme arter?

 13. Hvad er Ellenberg-N indeks?

 14. Hvad viser Ellenberg-indekset fra Nydam efter man startede med høslæt?

 15. Hvad er der sket med græsserne på engen?

 16. Hvorfor menes det at selve forstyrrelsen ved leslåning har en betydning?

 17. Artiklen handler om engen og antal plantearter. Hvad kendetegner ofte et naturområde med en høj artsdiversitet?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.