Tangskove og CO2

Tangskove modvirker global opvarmning

  1. Af alle havets skove dækker tangskove globalt det største areal. Hvor stort et areal udgør verdens tangskove samlet set?

  2. Hvorfor har man hidtil ikke ment, at verdens tangskove kunne bidrage til at binde kuldioxid fra atmosfæren og dermed modvirke global opvarmning?

  3. Hvorfor mener forskerne nu, at tangskovene alligevel bidrager til at trække CO2 ud af atmosfæren?

  4. Hvor mange danskeres CO2-udledning kan verdens tangskove potentielt trække ud af atmosfæren?

  5. Udover deres evne til at binde CO2, er tangskovene omkring Grønland miljømæssigt interessante af flere grunde. Hvilke to af de nævnte grunde er blandt disse?

  6. Hvorfor vil forskerne i deres nye projekt udvikle metoder baseret på såkaldt miljøDNA (eDNA) til at identificere tang?

Info om app’en

I Aktuel Naturvidenskabs quiz-app kan du teste din viden om naturvidenskab og teknik. Quizzerne bygger på artikler bragt i bladet og til nogle af disse artikler findes der også undervisningsmateriale. App’en er udviklet som en del af projektet Aktuel Naturvidenskab i Gymnasiet, som er finansieret af VILLUM FONDEN. Læs mere på Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside.

Hvorfor skal jeg indtaste min e-mail?

Det er for, at app’en kan huske dig, så du kan afbryde din indtastning og fortsætte på et senere tidspunkt. Vi bruger også informationen til statistik og til at give dig besked, hvis du deltager i en konkurrence. Vi vil aldrig bruge den til at sende dig reklamemails eller give oplysningerne videre til tredjepart.